A07A A11_1 Rifaksimin

Refusjonsberettiget bruk:

Reduksjon av tilbakevendende episoder av manifest hepatisk encefalopati hos pasienter f.o.m 18 år. I den pivotale studien brukte 91 % av pasientene samtidig laktulose. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle midler.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
D97Leversvikt IKA-
ICDVilkår nr
K72Leversvikt, ikke klassifisert annet sted-
Vilkår:
Ingen spesifisert.