A07A A09_1 Vankomycin

Refusjonsberettiget bruk:

Ved immunsvikt: Antibiotika-assosiert enterokolitt forårsaket av Clostridium difficile.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
B99Immunsvikt INA31, 136
ICDVilkårnr.
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.