A06A H03_1 Naloksegol

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons på vanlig avførende behandling ikke har vært tilstrekkelig.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-75Opioidindusert forstoppelse hos pasienter som kun kan oppnå tilstrekkelig effekt av opioidreseptorantagonist221
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 200
ICDVilkår nr
-75Opioidindusert forstoppelse hos pasienter som kun kan oppnå tilstrekkelig effekt av opioidreseptorantagonist221
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 200
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

200

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende behandling med eksempelvis tabletter, stikkpiller eller klyster.

221

Forstoppelse skal være indusert av et opioid som pasienten får dekket etter refusjonskode -71