A06A H01_1 Metylnaltreksonbromid

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av opioidindusert forstoppelse hos pasienter med langtkommen sykdom som får palliativ behandling når respons på vanlig avførende behandling ikke har vært tilstrekkelig.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 200
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 200
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

200

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende behandling med eksempelvis tabletter, stikkpiller eller klyster.