A06A D11_1 Laktulose

Refusjonsberettiget bruk:

Obstipasjon ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom. Precoma og coma hepaticum (kronisk portal systemisk encephalopati). Palliativ behandling i livets sluttfase. Epidermolysis bullosa.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA136
D97Leversvikt IKA-
S83Epidermolysis bullosa-
ICDVilkår nr
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136
D81Kombinert immunsvikt136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136
D83Vanlig variabel immunsvikt136
D84Annen immunsvikt136
K72Leversvikt, ikke klassifisert annet sted-
Q81Epidermolysis bullosa-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.