A06A C01_1 Ispaghula (loppefrø) - Obstipasjon ved immunsvikt, ondartet kreftsykdom og irritabel tarm

Refusjonsberettiget bruk:

Obstipasjon ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom. Palliativ behandling i livets sluttfase. Behandling av irritabel tarm-syndrom med obstipasjon (IBS-C).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA136
D93Irritabel tarm-syndrom uten diaré-
ICDVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136
D81Kombinert immunsvikt136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136
D83Vanlig variabel immunsvikt136
D84Annen immunsvikt136
K58.9Irritabel tarm-syndrom uten diaré-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.