A03A B02_3 Glykopyrroniumbromid - Mikstur

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling av alvorlig sialoré (kronisk patologisk sikling) hos barn og ungdom fra 3 år og oppover med kroniske nevrologiske lidelser.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-41Sialore ved kronisk nevrologisk lidelse-
ICDVilkår nr
-41Sialore ved kronisk nevrologisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.