A02B C03_1 Lansoprazol

Refusjonsberettiget bruk:

Refluksøsofagitt. Patologisk refluks. Behandling og forebygging av NSAID-relaterte mage- og duodenalsår hos risikopasienter med behov for langtidsbehandling med NSAID.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
-61Forebygging av legemiddelinduserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter-
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D84Gastroøsofageal refluxsykdom-
D85Sår i tolvfingertarm-
D86Magesår ventrikulært-
ICDVilkårnr.
-61Forebygging av legemiddelinduserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter-
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
K21Gastroøsofageal reflukssykdom-
K25Sår i magesekk-
K26Sår i tolvfingertarm-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.