Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, oppløsning, endosebeholdere 15 mg/g: 1 g inneh.: Azitromycindihydrat 15 mg tilsv. azitromycin 14,3 mg, triglyserider, middels lengde.


Indikasjoner

Lokal antibakteriell kurativ behandling av konjunktivitt forårsaket av følsomme stammer: Purulent bakteriell konjunktivitt hos barn (nyfødte-17 år) og voksne, trakomatøs konjunktivitt forårsaket av Chlamydia trachomatis hos barn (nyfødte-17 år) og voksne. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Drypp 1 dråpe i konjunktivalsekken 2 ganger daglig, morgen og kveld, i 3 dager. Det er unødvendig å forlenge behandlingen utover 3 dager. Det er viktig å følge doseringsregimet for å lykkes med behandlingen.
Administrering Okulær bruk. Pasienten bør rådes til å vaske hendene grundig før og etter drypping, unngå å berøre øyet eller øyelokkene med dråpespissen av endosebeholderen, kaste endosebeholderen etter bruk, og ikke oppbevare den for senere bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre makrolider.

Forsiktighetsregler

Bør ikke injiseres, svelges eller brukes til peri- eller intraokulær injeksjon. Pasienten bør informeres om at det ikke er nødvendig å fortsette dryppingen etter avsluttet behandling 3. dag, selv om det fortsatt er tegn på bakteriell konjunktivitt. Symptomlindring oppstår vanligvis innen 3 dager. Hvis det ikke er tegn til bedring etter 3 dager, bør diagnosen revurderes. Kontaktlinser bør ikke brukes ved bakteriell konjunktivitt. Synet kan være forbigående uklart etter drypping, og pasienten bør rådes til å unngå å kjøre eller bruke maskiner før normalt syn er gjenvunnet. Ved systemisk bruk kan det oppstå fulminant hepatitt, som kan føre til livstruende leversvikt. Ved bruk i øyet er dette ikke relevant da systemisk eksponering er neglisjerbar. Overfølsomhet: Sjeldne, alvorlige allergiske reaksjoner, inkl. angioødem og anafylaksi (sjelden fatalt), samt hudreaksjoner som akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (sjeldent fatalt) og legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er rapportert. Enkelte ga tilbakevendende symptomer og krevde en lengre periode med observasjon og behandling. Ved allergisk reaksjon skal preparatet seponeres og passende behandling initieres. Allergiske symptomer kan komme tilbake når symptomatisk behandling avsluttes.Nyfødte: Basert på internasjonal konsensus om sykdommer i øyet og genitalia som kan overføres til nyfødte, krever ikke-trakomatøs konjunktivitt forårsaket av Chlamydia trachomatis og konjunktivitt forårsaket av Neisseria gonorrhoeae systemisk behandling. Hos nyfødte og spedbarn <3 måneder kan konjunktivitt ledsages av systemisk infeksjon (f.eks. pneumoni, bakteremi) forårsaket av Chlamydia trachomatis. Ved alvorlig mistanke bør systemisk behandling vurderes. Behandlingen er ikke beregnet til bruk som profylaktisk behandling av bakteriell konjunktivitt hos nyfødte.

Interaksjoner

Ingen spesifikke interaksjonsstudier er utført. Ingen av de interaksjoner som er beskrevet for oralt administrert azitromycin er forventet ved bruk av øyedråpeoppløsningen, da det ikke finnes påvisbare konsentrasjoner av azitromycin i plasma ved okulær bruk. Ved samtidig behandling med andre øyedråpeoppløsninger, bør det være et intervall på 15 minutter mellom drypping av de 2 oppløsningene. Azyter bør dryppes sist.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKan brukes under graviditet. Det forventes ingen påvirkning på graviditet, da systemisk eksponering er minimal.
AmmingBegrensede data tyder på at azitromycin utskilles i morsmelk, men pga. lav dose og lav systemisk tilgjengelighet, er dosen som den nyfødte eksponeres for ubetydelig. Følgelig er amming mulig under behandlingen.
FertilitetDet forventes ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Den totale mengden av azitromycin i en endosebeholder inneholder en tilstrekkelig mengde for behandling av begge øyne, men det er for lite til å indusere bivirkninger etter utilsiktet i.v. eller oral administrering.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAndregenerasjons makrolidantibiotikum som tilhører azalidgruppen.
VirkningsmekanismeHemmer syntesen av bakterielle proteiner ved å binde seg til den ribosomale subenheten 50S og hindre peptidtranslokasjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør brukes umiddelbart etter åpning av endosebeholderen. Oppbevares i posen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Azyter, ØYEDRÅPER, oppløsning, endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
15 mg/g 6 × 0,25 g (endosebeholder)
151737

-

94,50 C

SPC (preparatomtale)

Azyter ØYEDRÅPER, oppløsning, endosebeholdere 15 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

21.12.2018


Sist endret: 02.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)