Atazanavir Krka

KRKA


Antiviralt middel, proteasehemmer.

J05A E08 (Atazanavir)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

KAPSLER, harde 300 mg: Hver kapsel inneh.: Atazanavirsulfat tilsv. atazanavir 300 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av hiv-1-infiserte voksne, ungdom og barn ≥6 år, gitt sammen med lavdose ritonavir og i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler. Basert på tilgjengelige virologiske og kliniske data fra voksne forventes det ingen nytte hos pasienter med stammer som er resistente mot multiple proteasehemmere (≥4 proteasehemmermutasjoner). Valg av preparatet til behandlingserfarne voksne, ungdom og barn ≥6 år bør foretas på grunnlag av individuell testing av viral resistens og pasientens anamnese.

Dosering

Se SPC.
Administrering Skal tas med mat (et måltid eller et større mellommåltid). Skal svelges hele. Skal ikke åpnes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Holdbarhet etter første åpning av boksen er 2 måneder, ved oppbevaring ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atazanavir Krka, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
300 mg 30 stk. (boks)
529955
- 4 621,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Atazanavir Krka KAPSLER, harde 300 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.11.2021


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Atazanavir Accord «Accord»


Sist endret: 17.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)