Antiemetikum, selektiv 5-HT3-reseptorantagonist.

A04A A05 (Palonosetron)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KAPSLER, myke 500 µg: Hver kapsel inneh.: Palonosetronhydroklorid tilsv. palonosetron 500 µg, sorbitol 7 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Forebygging av kvalme og oppkast forbundet med moderat emetogen kjemoterapi mot kreft.

Dosering

Palonosetron bør kun brukes før det gis kjemoterapi. Skal gis av helsepersonell under tilstrekkelig medisinsk tilsyn.
Voksne inkl. eldre
500 µg (1 kapsel) ca. 1 time før oppstart av kjemoterapi.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Ingen data for pasienter med terminal nyresykdom som er i hemodialyse.
  • Barn: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige data.
Administrering Tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Da palonosetron kan øke passasjetiden i tykktarmen, bør pasienter med forstoppelse eller tegn på subakutt tarmobstruksjon i anamnesen overvåkes etter administrering. Forstoppelse med fekal retensjon som krevde sykehusinnleggelse er sett i forbindelse med palonosetron 750 µg. Palonosetron induserte ikke klinisk relevant forlengelse av QTC-intervallet ved noen av de testede dosenivåene. Det bør imidlertid utvises forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som øker QT-intervallet, og hos pasienter som har eller trolig vil utvikle forlenget QT-intervall. Serotonergt syndrom er sett ved bruk av 5-HT3-antagonister alene eller i kombinasjon med andre serotonerge legemidler (inkl. SSRI og SNRI). Egnet observasjon for serotonergt syndromlignende symptomer anbefales. Bør ikke brukes til forebygging eller behandling av kvalme og oppkast i dagene etter kjemoterapi, hvis ikke det er forbundet med annen bruk av kjemoterapi. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Kan også inneholde spor av soya, og pasienter med kjent overfølsomhet for peanøtter/soya bør observeres nøye for tegn på allergisk reaksjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet bør utvises, da svimmelhet, søvnighet og tretthet kan forekomme.

Interaksjoner


Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetOvergang i placenta er ukjent. Kliniske data på bruk under graviditet foreligger ikke. Begrensede data fra dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på gravide, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Skal ikke brukes av gravide hvis ikke nødvendig.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Amming skal opphøre under behandlingen.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller. Doser inntil 6 mg er brukt.
BehandlingSymptomatisk. Det er lite sannsynlig at dialyse er effektivt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBlokkerer 5-HT3-reseptorer på nevroner i det perifere og sentrale nervesystemet.
AbsorpsjonCmax er 0,81 ± 0,17 ng/ml.
ProteinbindingCa. 62%.
FordelingVd ca. 6,9-7,9 liter/kg.
HalveringstidGjennomsnittlig terminal eliminasjons t1/2 er 37-48 timer. Total- og nyreclearance ved 750 µg er hhv. 160 ± 35 ml/time/kg og 66,5 ± 18,2 ml/time/kg.
MetabolismePrimært via CYP2D6, og i mindre grad CYP3A4 og CYP1A2. Ca. 40% elimineres via nyrene.
UtskillelseEtter en 750 µg dose utskilles 85-95% i urin, hvorav ca. 40% uendret, og 5-8% i feces.

 

Pakninger, priser og refusjon

Aloxi, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
500 µg 1 stk. (blister)
177320

-

736,30 C
5 stk. (blister)
158992

-

3 536,60 C

SPC (preparatomtale)

Aloxi KAPSLER, myke 500 µg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.04.2018


Sist endret: 19.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)