Alcaine

Alcon


Lokalanestetikum.

S01H A04 (Proksymetakain)ØYEDRÅPER 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Proksymetakainhydroklorid 5 mg, glyserol, benzalkoniumklorid, saltsyre og/eller natriumhydroksid, renset vann til 1 ml.


Indikasjoner

Lokalanestesi i oftalmologisk praksis.

Dosering

Voksne, inkl. eldre: 1-2 dråper.
Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Til okulær bruk. Hvis det brukes sammen med andre øyepreparater bør preparatene gis med minst 5 minutters mellomrom.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved hjertesykdom eller hypertyreose pga. økt risiko for utvikling av systemisk toksisitet. Bruk av anestetika lokalt i øyet over lengre tid kan redusere varigheten av bedøvelsen. Langtidsbruk eller misbruk kan ha toksisk effekt på hornhinneepitelet og forårsake epitelskade, som kan føre til permanent hornhinneskade. Pasienten må instrueres om at pga. bedøvelsen vil øyet være ufølsomt, og at utilsiktede øyeskader må unngås. Proksymetakain kan gi allergisk kontaktdermatitt. Unngå at øyedråpene kommer i kontakt med huden. Benzalkoniumklorid kan gi øyeirritasjon og misfarging av myke kontaktlinser. Unngå kontakt med myke kontaktlinser. Bruk av kontaktlinser anbefales heller ikke før bedøvelsen har gått ut.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Systemisk eksponering for proksymetakain anses å være liten. Det er sannsynligvis liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Systemisk eksponering for proksymetakain anses å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Fertilitet: Data mangler. Pga. lav systemisk eksponering anses det ikke å være noen risiko for skadelige effekter på fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhet
Nevrologiske
Ukjent frekvens Depresjon, synkope
Øye
Ukjent frekvens Fotofobi, iritt, keratitt, korneal erosjon, korneal opasitet, kornealt ødem, mydriasis, okulær hyperemi, tåkesyn, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyeirritasjon, øyesmerte, øyeubehag
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Immunsystemet Overfølsomhet
Nevrologiske Depresjon, synkope
Øye Fotofobi, iritt, keratitt, korneal erosjon, korneal opasitet, kornealt ødem, mydriasis, okulær hyperemi, tåkesyn, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyeirritasjon, øyesmerte, øyeubehag

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: De systemiske effektene manifesteres som stimulering av CNS, og kan omfatte nervøsitet, skjelving eller kramper etterfulgt av CNS-depresjon, bevissthetstap og respirasjonsdepresjon.
Behandling: Systemiske effekter skal behandles symptomatisk og støttende. Pasienten beroliges, bronkiene holdes åpne og oksygen gis. Hvis kramper inntreffer selv om oksygen gis, bør små mengder av hurtigvirkende barbiturater eller diazepam gis i.v. Ved sirkulatorisk sjokk gis vasodepressorer, som efedrin eller metaraminol i.v.

Egenskaper

Klassifisering: Aminobenzosyreester. Hurtig innsettende anestesi som varer ca. 15 minutter. Virker ikke irriterende.
Virkningsmekanisme: Hindrer ledning av nerveimpulser.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Åpnet pakning skal brukes innen 4 uker for den enkelte pasient og 1 uke for flere pasienter (klinikk).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Alcaine, ØYEDRÅPER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/ml 15 ml (flaske)
132845
-
-
67,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.09.2018