Georginer (Dahlia spp.)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Lette GI-symptomer.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.