Bitterblad (Dieffenbachia spp.)

Toksisitet: Inneholder uløselige kalsiumoksalatkrystaller.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis få minutter etter inntak. Smerte, irritasjon i munnhule, hypersalivasjon, anoreksi er vanlig. Oppkast og diaré forekommer. I sjeldne tilfeller dyspné og ødem i svelg. Vanligvis bedring etter 2-4 timer og symptomfrihet innen 12-24 timer.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ved store inntak eller kraftige symptomer symptomatisk behandling.