Aloe vera

Toksisitet: Inneholder glykosider som virker avførende.

Klinikk: Oppkast, diaré, anoreksi, endret urinfarge. I sjeldne tilfeller skjelvinger.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Symptomatisk behandling.