Porcilis Glässer vet.

Orifarm


Vaksine mot Glässers sykdom hos svin.

QI09A B07 (Haemophilusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen (induserer ≥9,1 ELISA-enheter) inaktiverte bakterieceller. Se for øvrig pakningsvedlegget i pakningen.


 

Pakninger

Porcilis Glässer vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 50 ml (hettegl.) 049150 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis Glässer vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Porcilis Glässer vet. «MSD Animal Health»


Sist endret: 01.05.2020