ATC-register

QCHJERTE OG KRETSLØP
QC09Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet
QC09BACE-hemmere, kombinasjoner
QC09B AACE-hemmere og diuretika
QC09B A07Benazepril og diuretika
Cardalis vet. Ceva Santé Animale tyggetabl. (+ spironolakton)
QC09B XACE-hemmere, andre kombinasjoner
QC09B X90Benazepril og pimobendan
Fortekor plus Elanco tabl.