Analgetikum. Antipyretikum.

ATC-nr.: N02B E01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N02B E01
Paracetamol
 
PNEC: 46 μg/liter
Salgsvekt: 242 293,8796 kg
Miljørisiko: Bruk av paracetamol gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Paracetamol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Paracetamol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 07.02.2019) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

BRUSETABLETTER 500 mg: Hver brusetablett inneh.: Paracetamol 500 mg, sakkarinnatrium, mannitol, sorbitol, smaks- og hjelpestoffer. Na 478 mg tilsv. 20,8 mmol. Sitrussmak.


MIKSTUR 24 mg/ml: 1 ml inneh.: Paracetamol 24 mg, natriumcyklamat, sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer og renset vann til 1 ml. Skogsbærsmak.


SMELTETABLETTER 250 mg: Hver smeltetablett inneh.: Paracetamol 250 mg, mannitol, aspartam, hjelpestoffer. Banansmak.


STIKKPILLER 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g: Hver stikkpille inneh.: Paracetamol 60 mg, resp. 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g, hardfett.


TABLETTER, filmdrasjerte avlange 500 mg: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


TABLETTER, avlange 1 g: Hver tablett inneh.: Paracetamol 1 g, hjelpestoffer.


TABLETTER, runde 500 mg: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering

Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/kg, maks. døgndose er 60-75 mg/kg. Minimum doseringsintervall: 4 timer. Regelmessig administrering bidrar til å unngå svingninger i smerte og feber.
Mikstur:

Barn:

 

3-6 kg (0-4 måneder):

2,5 ml 3 ganger i døgnet

6-10 kg (4 måneder-1 år):

5 ml 3 ganger i døgnet

10-14 kg (1-3 år):

7,5 ml 3 ganger i døgnet

14-20 kg (3-5 år):

10 ml 3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år):

15 ml 3 ganger i døgnet

Barn >25 kg anbefales Paracet 500 mg tabletter

Smeltetabletter:

Barn:

 

12-20 kg (11/2-5 år):

1 smeltetablett à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år):

1 smeltetablett à 250 mg inntil 4 ganger i døgnet

25-40 kg (7-12 år):

2 smeltetabletter à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet

Stikkpiller:

Barn:

 

3-6 kg (0-4 måneder):

1 stikkpille à 60 mg 3 ganger i døgnet

6-12 kg (4 måneder-11/2 år):

1 stikkpille à 125 mg 3 ganger i døgnet

12-20 kg (11/2-5 år):

1 stikkpille à 250 mg 3 ganger i døgnet

20-30 kg (5-9 år):

11/2 stikkpille à 250 mg 3 ganger i døgnet

30-40 kg (9-12 år):

1 stikkpille à 500 mg 3 ganger i døgnet

Voksne og barn >40 kg (12 år):

1-2 stikkpiller à 500 mg 3 ganger i døgnet,
ev. 1 stikkpille à 1 g 3 ganger i døgnet

Tabletter:

Barn:

 

15-25 kg (3-7 år):

1/2 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet

25-40 kg (7-12 år):

1 tablett à 500 mg eller 1/2 tablett
à 1 g 3 ganger i døgnet

Voksne og barn >40 kg (12 år):

1-2 tabletter à 500 mg eller 1/2-1 tablett
à 1 g 3 ganger i døgnet

Brusetabletter:

Barn:

 

25-40 kg (7-12 år):

1 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet

Voksne og barn >40 kg (12 år):

1-2 tabletter à 500 mg 3 ganger i døgnet

Administrering: Brusetabletter: Skal oppløses i et 1/2 glass vann. Smeltetabletter: Til barn <3 år skal smeltetablettene oppløses i en teskje vann eller melk før administrering for å unngå at tablettgranulatet inhaleres. Til barn >3 år kan smeltetablettene oppløses i munnen. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Akutt hepatitt. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Smeltetabletter: Barn med fenylketonuri/Føllings sykdom.

Forsiktighetsregler

Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk av maks. doser, spesielt hos pasienter med svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller feilernæring, medfører økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst være kortvarig. Risiko for nyreskader ved langvarig bruk er ikke utelukket. Forsiktighet bør utvises ved lever- og nyreskade. Ved langtidsbruk (>3 måneder) av analgetika, med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør bruken seponeres i samråd med lege. Brusetabletter inneholder 20,8 mmol natrium tilsv. 478 mg natrium. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon vil dette virke skadelig, særlig ved langvarig bruk. Smeltetabletter: Voksne pasienter med fenylketonuri må være spesielt oppmerksomme på at smeltetablettene inneholder aspartam som omdannes til fenylalanin.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02B E01
Interagerer med antiepileptika og legemidler i dikumarolgruppen. Ved vedvarende høy dosering, >1,5-2 g daglig, kan paracetamol gi økt effekt av perorale antikoagulantia. Dosejustering kan være nødvendig ved samtidig bruk av paracetamol og disse legemidlene.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: En stor mengde data fra gravide indikerer hverken misdannelser eller toksisitet hos foster/nyfødt barn. Epidemiologiske studier på nevronal utvikling hos barn eksponert for paracetamol in utero viser ikke entydige resultater. Hvis klinisk nødvendig, kan paracetamol brukes under graviditet med lavest mulig effektiv dose i kortest mulig tid og lavest mulig frekvens.
Amming: Går over i morsmelk. Melk/plasmaforholdet er 1. Det er estimert at et ammende barn får i seg <2% av morens dose. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Paracetamol

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneHemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Generelle
VanligeRødhet i rektalslimhinnen1
Hud
SjeldneAllergisk hudreaksjon, utslett
Svært sjeldneAlvorlig hudreaksjon
Immunsystemet
SjeldneLegemiddeloverfølsomhet
Lever/galle
SjeldneUnormal leverfunksjon
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleRødhet i rektalslimhinnen1
Sjeldne
Blod/lymfeHemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
HudAllergisk hudreaksjon, utslett
ImmunsystemetLegemiddeloverfølsomhet
Lever/galleUnormal leverfunksjon
Svært sjeldne
HudAlvorlig hudreaksjon

1Gjelder stikkpiller.

Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: N02B E01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sentral og perifer analgetisk effekt, antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret i hypothalamus. Påvirker ikke hemostasen og irriterer ikke gastrointestinalslimhinnen. Paracetamol forbruker glutation som beskytter mot skadelig effekt av paracetamols reaktive metabolitt. Lavt glutationinnhold i utsatte vev disponerer for organskade.
Absorpsjon: Raskt og nær fullstendig etter oralt inntak. Cmax etter 1/2-1 time, peroralt, noe senere for stikkpillene.
Fordeling: Jevn. Vd ca. 1 liter/kg.
Halveringstid: 2-3 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: 0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml).
Metabolisme: Hovedsakelig til glukuronider og sulfatkonjugater i lever. En mindre fraksjon konverteres av en CYP450-avhengig oksydase.
Utskillelse: Via nyrene.

Pakninger uten resept

Brusetabletter 20 stk., mikstur 60 ml, smeltetabletter 12 stk., stikkpiller 10 stk. og tabletter 500 mg 20 stk. er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 03.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Paracet, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg20 stk. (boks)
489492
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
*F

Paracet, MIKSTUR:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
24 mg/ml60 ml
106383
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
500 ml
546232
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
107,40C

Paracet, SMELTETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 mg12 stk. (blister)
013976
SPC_ICONBlå resept
-
*F

Paracet, STIKKPILLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
60 mg10 stk.
454819
SPC_ICONBlå resept
-
*F
125 mg10 stk.
503078
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
*F
250 mg10 stk.
084970
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
*F
500 mg10 stk.
171199
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
50 stk.
171348
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
142,90C
1 g10 stk.
180794
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
50 stk.
055129
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
249,50C

Paracet, TABLETTER, filmdrasjerte avlange:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg20 stk. (blister)
563559
SPC_ICON-
-
*F

Paracet, TABLETTER, avlange:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 g100 stk. (boks)
017138
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
80,60C

Paracet, TABLETTER, runde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg20 stk. (blister)
517128
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
50 stk. (boks)
003103
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
51,00C
50 stk. (endose)
575373
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
51,00C
10 × 50 stk. (endose)
583492
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
183,80C
100 stk. (boks)
003111
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
65,80C
10 × 100 stk. (boks)
017426
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
331,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antipyretikum (antipyretika, antipyretiske midler): Legemidler som reduserer feber uten å senke normal kroppstemperatur.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.