Om Giftinformasjonen

Telefon: 22 59 13 00 (hele døgnet)

Giftinformasjonen gir råd og veiledning om risikovurdering, klinikk og behandling av forgiftninger med legemidler, kjemikalier, planter, sopp og dyr. Veiledning om forgiftningsbehandlingen omfatter råd om tiltak, anbefalt​/​frarådet behandling og bruk av antidoter. Telefontjenesten er gratis og tilgjengelig både for allmennheten og helsevesenet.

Klinisk bakvakt er tilgjengelig hele døgnet for diskusjon om vanskelige tilfeller.

Hjemmeside for helsevesenet:
www.helsebiblioteket.no​/​forgiftninger

Hjemmeside for allmennheten:
www.giftinfo.no