Substansregister

Substans: Varicella, levende svekket


ATC-koder: J07B K01


Preparater som inneholder denne substansen:

Varilrix «GlaxoSmithKline» pulv. og væske til inj.
Varivax «MSD» pulv. og væske til inj.