Virbagen Omega

Virbac
LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 10 MU til hund og katt: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass lyofilisat: Interferon omega (rekombinant, av felin opprinnelse) 10 MU, natriumhydroksid, d-sorbitol, renset gelatin av svineavstamning. II) Hetteglass oppløsningsvæske: Isoton natriumkloridoppløsning 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Omega-interferon av felin opprinnelse, produsert ved genteknologi. Type I-interferon nært beslektet med alfa-interferon.
Virkningsmekanisme: Eksakt virkningsmekanisme er ikke fullstendig kjent, men kan omfatte stimulering av det uspesifikke forsvaret i kroppen, særlig hos hund mot parvovirusinfeksjon og i katt mot infeksjoner forårsaket av felint retrovirus (FeLV, FIV). Interferon virker ikke direkte og spesifikt på patogent virus, men utøver effekten sin ved hemming av de intracellulære syntesemekanismene i de infiserte cellene.

Indikasjoner 

Hunder: Reduksjon i dødelighet og kliniske tegn på parvovirusinfeksjon (enterisk form) hos hunder fra 1 måneds alder. Katter: Behandling av katter smittet med FeLV eller/og FIV, på et ikke-terminalt klinisk stadium, fra 9 ukers alder. I et utført feltstudie ble det observert reduksjon av kliniske symptomer i løpet av den symptomatiske fasen (4 måneder) og reduksjon av dødelighet. I anemiske katter ble en dødelighetsprosent på omtrent 60% ved 4, 6, 9 og 12 måneder, redusert med omtrent 30% etter behandling med interferon. I ikke-anemiske katter ble en dødelighetsprosent på 50% i katter smittet med FeLV redusert med 20% etter behandling med interferon. I katter smittet med FIV var dødeligheten lav (5%) og ikke påvirket av behandlingen.

Kontraindikasjoner 

Hunder: Vaksinasjon i løpet av og etter behandling med Virbagen Omega er kontraindisert til hundens tilstand ser ut til å ha bedret seg. Katter: Vaksinasjon er kontraindisert i den symptomatiske fasen av FeLV/FIV-infeksjoner, men effekten av Virbagen Omega på vaksinasjon er ikke undersøkt.

Bivirkninger

Hypertermi (3-6 timer etter injisering), oppkast, bløt avføring til mild diaré (katter). Svak økning av hvite blodceller, blodplater og røde blodceller, økt konsentrasjon av alaninaminotransferaser, som vil gå tilbake til normalt i uken som etterfølger siste injisering. Forbigående tretthet (katter).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ingen tilgjengelig informasjon vedrørende induksjon av langtidsbivirkninger hos hunder og katter, heller ikke når det gjelder autoimmune forstyrrelser. Nøyaktig overensstemmelse med anbefalt dosering er avgjørende for å oppnå klinisk nytte. Se SPC for ytterligere informasjon. Ved gjentatte behandlinger av katt mot kroniske sykdommer assosiert med lever-, hjerte- og nyresvikt, må sykdommen overvåkes nøye før administrering. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Bruken av supplerende støttebehandlinger forbedrer prognosen. Ingen interaksjoner er observert med antibiotika, oppløsning for rehydrering, vitaminer og NSAID. Siden spesifikk informasjon på mulige interaksjoner av interferon med andre legemidler ikke finnes, bør imidlertid ytterligere støttebehandlinger brukes med forsiktighet og etter en nøye risiko-/nyttevurdering. Ingen tilgjengelig informasjon om sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med noen vaksiner, se Kontraindikasjoner.

Drektighet/Laktasjon

Ikke klarlagt.

Dosering 

Hunder: Rekonstituert preparat injiseres 1 gang daglig i 3 påfølgende dager. Dosen er 2,5 MU/kg kroppsvekt. Katter: Rekonstituert preparat injiseres 1 gang daglig i 5 påfølgende dager. Dosen er 1 MU/kg kroppsvekt. Tre separate 5-dagers behandlinger skal gis på dag 0, dag 14 og dag 60. Tilberedning/Håndtering: Frysetørret del rekonstitueres kun i medfølgende oppløsning og brukes øyeblikkelig. Administrering: Hunder: Injiseres i.v. Katter: Injiseres s.c.

Overdosering/Forgiftning

Ved 10 ganger anbefalt dose er følgende forbigående kliniske sykdomstegn observert: Mild letargi og døsighet, svak økning i kroppstemperatur, svak økning i respirasjonsfrekvens, svak sinustakykardi.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved 4°C (±2°C). Skal ikke fryses.

 

Pakninger og SPC

Virbagen Omega, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
10 MUhund og katt5 sett (hettegl.)012031C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.05.2011