Substansregister

Substans: Sulfadoksin


ATC-koder: QJ01E W13


Preparater som inneholder denne substansen:

Borgal vet. «Ceva Santé Animale» inj.