Substansregister

Substans: Polymyksin B


ATC-koder: QS02C A01


Preparater som inneholder denne substansen:

Saniotic vet. «Richter Pharma AG» øredråper/lin.