Substansregister

Substans: Parvovirusvaksine


ATC-koder: QI06A D04, QI06A H09, QI06A H10, QI06A J03, QI06A J05, QI07A D01, QI07A D02, QI07A D04, QI09A L01


Preparater som inneholder denne substansen:

Canigen CHPPi «Virbac» lyofilisat og væske til inj.
Eryseng Parvo «Hipra» inj.
Eurican DAPPi «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S» lyofilisat og væske til inj.
Nobivac DHP vet. «MSD Animal Health» lyofilisat og væske til inj.
Nobivac DHP vet. «Orifarm» lyofilisat og væske til inj.
Nobivac DHPPi vet. «MSD Animal Health» lyofilisat og væske til inj.
Nobivac DHPPi vet. «Orifarm» lyofilisat og væske til inj.
Nobivac Parvo vet. «MSD Animal Health» lyofilisat og væske til inj.
Nobivac Tricat Trio «MSD Animal Health» lyofilisat og væske til inj.
Nobivac Tricat Trio «Orifarm» lyofilisat og væske til inj.
Parvoruvax vet. «Ceva Santé Animale» inj.
Parvoruvax vet. «Orifarm» inj.
Porcilis Ery Parvo vet. «MSD Animal Health» inj.
Purevax RCP FeLV «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.
Purevax RCP «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.
Purevax RCP «Orifarm» pulv. og væske til inj.
Purevax RCPCh FeLV «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.
Purevax RCPCh «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» pulv. og væske til inj.
Versican Plus DHPPi «Zoetis» lyofilisat og væske til inj.