Substansregister

Substans: Klindamycin


ATC-koder: QJ01F F01


Preparater som inneholder denne substansen:

Antirobe vet. «Zoetis» kaps.