Substansregister

Substans: Butylskopolamin


ATC-koder: QA03D B04


Preparater som inneholder denne substansen:

Spasmium vet. «Richter Pharma AG» inj.