Substansregister

Substans: Bronopol


ATC-koder: QD01A E91


Preparater som inneholder denne substansen:

Pyceze «Elanco» kons. til behandlingsoppl.