INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til gris, hest og storfe: 1 ml inneh.: Ketoprofen 100 mg, L-arginin, benzylalkohol, sitronsyremonohydrat til pH 6,5, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen. Antiinflammatorisk, analgetisk og antipyretisk effekt.

Indikasjoner 

Gris: Inflammatoriske tilstander, f.eks. mastitt-metritt-agalaktisyndromet (MMA) og luftveislidelser, symptomatisk behandling av feber. Hest: Akutte, smertefulle inflammasjoner, spesielt lidelser i bevegelsesapparatet, kolikk, samt symptomatisk behandling av feber. Storfe: Akutte, smertefulle inflammatoriske tilstander.

Kontraindikasjoner 

Alvorlig nyresvikt, gastroduodenale sår, hemoragisk syndrom, kraftige blødninger, overfølsomhet for ketoprofen.

Bivirkninger

Ingen rapporterte.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved kolikk hos hest må pasienten, før hver injeksjon, gjennomgå en grundig klinisk undersøkelse for å utelukke ileustilstander. Bør ikke brukes til drektige hopper eller føll <15 dager. Skal ikke blandes med andre substanser i samme sprøyte.

Interaksjoner 

Ketoprofen kan motvirke den diuretiske effekten av loop-diuretika, f.eks. furosemid. Skal ikke brukes sammen med andre NSAID eller antikoagulantia.

Dosering 

Gris: I.m.: 3 mg/kg kroppsvekt. Dette tilsvarer 3 ml injeksjonsvæske 100 mg/ml pr. 100 kg. Hest: I.v.: 2,2 mg/kg kroppsvekt daglig i 3-5 dager. Dette tilsvarer 1 ml injeksjonsvæske 100 mg/ml pr. 45 kg. Storfe: I.v. eller i.m.: 3 mg/kg kroppsvekt daglig i 1-3 dager. Dette tilsvarer 3 ml injeksjonsvæske 100 mg/ml pr. 100 kg.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 0 døgn.
Slakt: Gris, hest og storfe: 4 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager.

 

Pakninger og SPC

Romefen vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
100 mg/ml gris, hest og storfe 100 ml (hettegl.) 549545 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.10.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2019