OrganisasjonerVeterinærinstituttet Trondheim

Tungasletta 2

Postboks 5695 Torgarden

7485 Trondheim

Telefon: 45 87 18 83

E-post: vit@vetinst.no