Organisasjoner

Veterinærinstituttet Harstad

Havneg. 4

9404 Harstad

Telefon: 23 21 60 00

E-post: vih@vetinst.no