Organisasjoner

Mattilsynet

Felles for alle kontor:

Postboks 383

2381 Brumunddal

Telefon: 22 40 00 00

Telefaks: 23 21 68 01

E-post: postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no