OrganisasjonerLandbruks- og matdepartementet

Teaterg. 9

Postboks 8007 Dep.

0030 Oslo

Telefon: 22 24 92 50

Telefaks: 22 24 95 59

E-post: postmottak@lmd.dep.no