OrganisasjonerDen norske veterinærforening

Keysersg. 5

Postboks 6781 St.Olavs plass

0130 Oslo

Telefon: 22 99 46 00

Telefaks: 22 99 46 01

E-post: dnv@vetnett.no

www.vetnett.no