Optimmune vet.

MSD Animal Health


Immunsuppressivt middel.

QS01X A90 (Ciklosporin)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

ØYESALVE til hund: 1 g inneh.: Ciklosporin 2 mg, hvit vaselin, maisolje, amerchol.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Tårefremkallende og antiinflammatorisk virkning.
Absorpsjon: Hornhinnen opptrer som depot for ciklosporin som har lav/ingen systemisk biotilgjengelighet. Tmax i hornhinnen 2 timer.

Indikasjoner 

Keratoconjunctivitis sicca hos hund samt kronisk superfisiell keratitis.

Bivirkninger

Mild øyeirritasjon (f.eks. rødhet i øyet, blefarospasme, konjunktivitt) er rapportert i sjeldne tilfeller de første dagene. Inflammasjon og hevelse av huden på øyelokket er observert i svært sjeldne tilfeller. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert tilfeller med pruritus, delvis med sterk pruritus og hudlesjoner, samt hårtap i området rundt øynene. Dette kan skyldes at overskytende salve renner ut av øyet. I svært sjeldne tilfeller er det observert systemiske reaksjoner som økt salivasjon, letargi, nedsatt matlyst og oppkast.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved øyeirritasjon som vedvarer i >7 dager skal behandlingen avsluttes. Sekundære bakterielle øyeinfeksjoner skal behandles samtidig med et antibiotikum. Sikkerhet ved bruk av ciklosporin hos drektige og diegivende tisper er ikke undersøkt.

Dosering 

Behandlingens varighet avhenger av tilstandens alvorlighetsgrad og den oppnådde respons. Klinisk erfaring tyder på at over 90% av hundene vil kreve livsvarig behandling. For å oppnå de beste resultater i behandlingen bør ciklosporin gis så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, før irreversibel skade og fibrose i tårevevet oppstår. Forbedret Schirmer tåretest anses som en god prognose, såfremt behandlingen fortsettes. Administrering: Fjern puss med en passende ikke-irriterende oppløsning. En stripe salve på 1/2-1 cm appliseres i det berørte øyet 1-2 ganger daglig. Klem tuben fra bunnen. Tuben skal ikke brettes.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved romtemperatur. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 døgn.

 

Pakninger

Optimmune vet., ØYESALVE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 3,5 g (tube) 392514 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Optimmune vet. ØYESALVE

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.10.2020


Sist endret: 21.12.2020