Gleptosil vet.

Ceva Santé Animale

Jernpreparat.

ATCvet-nr.: QB03A C-

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg/ml til gris: 1 ml inneh.: Gleptoferron tilsv. Fe3+ 200 mg, fenol, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Kolloidal oppløsning av gleptoferron, et makromolekylært kompleks av betaferrioksihydroksid og dekstranglukoheptansyre.
Virkningsmekanisme: Gleptoferron tas opp av cellene i det retikuloendoteliale system (RES), spesielt av kupffercellene i leveren. I disse cellene skilles dekstranglukoheptansyren fra jernkjernen. Frigjort jern bindes intracellulært til proteiner i levercellene og blir depotjern, som ferritin og hemosiderin. Jernet utnyttes og lagres på en fysiologisk normal måte. Fra lageret i leveren tas jernet etter behov, overføres i serum som transferrin, passerer benmargen og brukes ved syntesen av hemoglobin og andre molekyler som inneholder jern. Jern fra preparatet blir raskt benyttet til hemoglobinsyntese, avhengig av anemigrad hos dyrene. Jernoverskudd lagres hovedsakelig i lever. Muskelvevet på injeksjonsstedet får ingen vedvarende misfarging.
Absorpsjon: Raskt. 95% innen 24 timer.

Indikasjoner 

Profylaktisk og kurativt ved jernmangelanemi hos gris.

Forsiktighetsregler 

Skal ikke blandes med andre injeksjonsvæsker. Dyr med dårlig vitamin E- og selenstatus bør ikke behandles med gleptoferron før mangelen er behandlet.

Interaksjoner 

Samtidig injeksjon av store doser D-vitamin (over 50 000 IU til spedgris) gir risiko for kalsifylaksi.

Dosering 

Profylaktisk: 1 ml i.m. i nakkemuskulaturen 1.-5. levedøgn som engangsdose. Terapeutisk: 1 ml i.m. i nakkemuskulaturen til smågris. Tilberedning/Håndtering: Plastflasken har injeksjonsmembran og kan kobles til automatsprøyte eller injeksjonssprøyte. Ettersom proppen ikke kan perforeres >4 ganger er automatisk sprøyteutstyr anbefalt.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke oppbevares over 25°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter anbrudd av indre emballasje: Brukes innen 4 uker.

Sist endret: 07.11.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.09.2017


 

Pakninger og SPC


Gleptosil vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
200 mg/mlgris100 ml (plastflaske)380210SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.