Vandreblomst (Lantana camara)

Toksisitet: Modne bær er ikke toksiske. Inntak av delvis modne bær og alle deler av planten kan gi forgiftning.

Klinikk: Symptomer vanligvis innen 24 timer. GI-symptomer (oppkast, diaré/forstoppelse), svakhet, respirasjonsbesvær. Leversvikt er sett hos storfe.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.