Svibel (Hyacinthus orientalis)

Toksisitet: Ved små inntak forventes ingen til lette symptomer. Inntak av løken eller større mengder plantemateriale kan gi lett til moderat forgiftning.

Klinikk: Vanligvis raskt innsettende symptomer. Selvbegrensende GI-symptomer (kvalme, oppkast, diaré) er vanlig.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.