Snøbær (Symphoricarpos albus)

Toksisitet: Ved små inntak forventes ingen til lette symptomer.

Klinikk: GI-symptomer (kvalme, oppkast, diaré), svakhet.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.