Rosearter (Rosa spp.)

Toksisitet: Ikke toksisk. Tornene kan gi skader i munn og på poter.

Klinikk: Plantemateriale er tungtfordøyelig. Store inntak av selv ikke-toksiske planter kan gi lette GI-symptomer (hypersalivasjon, anoreksi, oppkast, magesmerter).

Behandling: Behandling er sjelden indisert.