Perleblomst (Muscari armeniacum)

Toksisitet: Ved inntak av små mengder forventes ingen til lette symptomer. Inntak av løken eller større mengder plantemateriale kan gi lett til moderat forgiftning.

Klinikk: GI-symptomer (kvalme, oppkast, diaré).

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.