Misteltein (europeisk) (Viscum album)

Toksisitet: Trolig lav akutt toksisitet.

Klinikk: Lette GI-symptomer.

Behandling: Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.