Julestjerne (Euphorbia pulcherrima)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast) kan forekomme. Symptomer er vanligvis selvbegrensende.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.