Hestekastanje (Aesculus hippocastanum)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Rapporterte kasus tyder på at inntak sjelden gir alvorlig forgiftning. Ved store inntak risiko for fremmedlegeme.

Klinikk: Symptomer vanligvis innen få timer til 2 dager etter inntak. Kraftige GI-symptomer (oppkast, magesmerter, hypersalivasjon, diaré, anoreksi), letargi er vanlig. Ved større inntak forstoppelse, polyuri, polydipsi, skjelvinger, bradykardi, paralyse, kramper.

Behandling: Brekkmiddel hvis indisert. Kull er sjelden indisert pga. fare for forstoppelse. Symptomatisk behandling.