Eføy (Hedera helix)

Toksisitet: Inneholder saponiner. Inntak av alle deler av planten kan gi forgiftning. Inntak hos hund og katt gir vanligvis lette symptomer. Spesielt toksisk for kanin.

Klinikk: GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, magesmerter, diaré). Ved store inntak hematemesis, blodig diaré. Paralyse, kramper, dødsfall er sett hos kanin.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.