Amaryllis (Amaryllis spp.)

Toksisitet: Små inntak av planten gir vanligvis ingen til lette symptomer. Inntak av løken kan gi moderat til alvorlig forgiftning.

Klinikk: Symptomer oftest innen 1 time etter inntak. Små inntak kan gi lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, anoreksi). Ved moderat til alvorlig forgiftning uro, svakhet, hypotensjon, skjelvinger, kramper.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert vurderes ved store inntak eller inntak av løken. Ev. symptomatisk behandling. Ved indikasjon for antiemetika er maropitant førstevalget.