Amaryllis (Amaryllis spp.)

Toksisitet: Inntak av små mengder gir vanligvis ingen til lett forgiftning. Inntak av løken eller større mengder plantemateriale kan gi moderat til alvorlig forgiftning.

Klinikk: Vanligvis symptomer innen 2 timer etter inntak. Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, anoreksi), letargi er vanlig. Symptomfrihet vanligvis innen 24 timer. Ved moderat til alvorlig forgiftning uro, svakhet, dyspné, hypotensjon, skjelvinger, kramper.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert vurderes ved store inntak eller inntak av løken. Ved store inntak eller kraftige symptomer symptomatisk behandling. Ved indikasjon for antiemetika er maropitant førstevalget.