Alpefiol (Cyclamen spp.)

Toksisitet: Inneholder saponiner.

Klinikk: Hypersalivasjon, magesmerter, oppkast, hematemesis, (blodig) diaré. Ved alvorlig forgiftning arytmier, kramper. Dødsfall er sett.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert kun tidlig i forløpet hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.