Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QN01B
Lokalanestetika
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Forelenget sedasjon, vasodilatasjon, hypotensjon, skjelvinger, arytmier, respirasjonsdepresjon, kramper.
 
Behandling for gruppen: Peroral eksponering: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 30 minutter etter inntak hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Oksygen ved behov. Kramper kan behandles med diazepam. Bradykardi kan behandles med atropin (Hund/katt: 0,02-0,04 mg/kg i.v.). Symptomatisk behandling. Ved alvorlig forgiftning kan Lipidemulsjon/ILE forsøkes (se generell behandling). Ved topikal eksponering bad med mildt håndsåpemiddel.
QN01B B
Amider
QN01B B01
Bupivakain
QN01B B01
Bupivakain
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 10 mg/kg i.v. ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Se Lokalanestetika, QN01B
 
Behandling: Se Lokalanestetika, QN01B Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt ved alvorlig forgiftning hos hund (se generell behandling).
QN01B B02
Lidokain
QN01B B02
Lidokain
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Katt: 20 mg/kg s.c. ga alvorlig forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hypersalivasjon, oppkast, hypotermi, CNS-depresjon, skjelvinger, ataksi, hypotensjon, svakhet, bradykardi. Ved moderat til alvorlig forgiftning methemoglobinemi, kramper, arytmier. Se Lokalanestetika QN01B
 
Behandling: Se Lokalanestetika, QN01B Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus med alvorlig forgiftning hos katt (se generell behandling).
QN01B C
Benzosyreestere
QN01B C01
Kokain
QN01B C01
Kokain
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: Estimert LD50: 6-12 mg/kg per os.
 
Klinikk: Symptomer kommer minutter etter eksponering (peroralt eller inhalasjon). CNS-stimulering (hyperaktivitet/agitasjon, hyperestesi, ataksi), mydriasis, oppkast, takykardi, skjelvinger, hypertermi, letargi/svakhet er vanlig. Hypersalivasjon, hypertensjon, CNS-depresjon, takypné, kramper, arytmier forekommer.
 
Behandling: Brekkmiddel hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet (krampefare), ev. vurder ventrikkelskylling. Engangsdose kull. Ro. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer CNS, hjerte, temperatur og syre-base status. Skjelvinger/kramper kan behandles med diazepam. Væskebehandling. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt ved alvorlig forgiftning i ett humant kasus (se generell behandling).