Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QN06A
Antidepressiver
 
Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere QN06A A, Selektive serotoninreopptakshemmere se QN06A B, MAO-hemmere, ikke-selektive QN06A F og Andre antidepressiver QN06A X
QN06A A
Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere
QN06A A
Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere
 
Toksisitet: Liten sikkerhetsmargin. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk: Raskt innsettende effekt. Hyperaktivitet, takykardi, oppkast, mydriasis, vokalisering, hypertermi. Ved moderat til alvorlig forgiftning letargi, ataksi, hypotensjon, dyspné, koma, kramper, arytmier. Arytmier kan gi dødsfall innen 2 timer etter inntak hos ubehandlede dyr.
 
Behandling: Ventrikkeltømming kun svært tidlig i forløpet (<15 minutter etter inntak) hos asymptomatiske dyr hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering. Hos symptomatiske dyr er nøye monitorering, væskebehandling og temperaturregulering viktig. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. De fleste ikke-selektive monoaminreopptakshemmere har lang halveringstid og symptomatiske dyr krever lang observasjonstid (minimum 9 timer).
QN06A A04
Klomipramin
QN06A A04
Klomipramin
 
Toksisitet: Smal terapeutisk bredde. Hund: 2-3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. Katt: 4 mg/kg ga lett forgiftning i et kasus.
 
Klinikk: Letargi, mydriasis (katt), takykardi, ataksi, oppkast (hund), vokalisering, agitasjon (katt) er vanligste symptomer. Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, QN06A A
 
Behandling: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, QN06A A
QN06A A09
Amitriptylin
QN06A A09
Amitriptylin
 
Toksisitet: Hund: >1,1 mg/kg kan gi lett forgiftning. >15 mg/kg forventes alvorlig forgiftning. Katt: 5 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, QN06A A
 
Behandling: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, QN06A A
QN06A B
Selektive serotoninreopptakshemmere
QN06A B
Selektive serotoninreopptakshemmere
 
Toksisitet for gruppen: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Rask innsettende effekt. I lave doser CNS-depresjon og letargi. GI-symptomer (anoreksi, hypersalivasjon, oppkast) er vanlig. I høyere doser agitasjon, ataksi, skjelvinger, kramper, takykardi, hypertensjon. Symptomene går vanligvis over i løpet av 12-36 timer. Ved inntak av depotpreparat kan symptomene vedvare lengre.
Serotonergt syndrom er sett hos hunder. Symptomer kan være oppkast, diaré, mydriasis, skjelvinger, vokalisering, agitasjon/uro, ataksi, hyperrefleksi, muskelstivhet, kramper, hypertermi.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering. Monitorer respirasjon, temperatur, puls og blodtrykk hyppig hos symptomatiske dyr. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.
Serotonergt syndrom: Kramper kan behandles med diazepam eller barbiturater. Cyproheptadin (søknad om godkjenningsfritak) kan forsøkes ved alvorlige kliniske symptomer: Hund: 1,1 mg/kg per os eller knust rektalt hver 4-6 time etter behov. Katt: 2-4 mg totalt per os eller knust rektalt hver 4-6 time etter behov. Symptomatisk behandling.
QN06A B03
Fluoksetin
QN06A B03
Fluoksetin
 
Toksisitet: Hund: 1-8 mg/kg ga lett forgiftning. 8-10 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 10-25 mg/kg ga alvorlig forgiftning. Katt: Begrenset erfaring med overdoser. 3,7-6,3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning i 2 kasus.
 
Klinikk: Oppkast, letargi, mydriasis, hypersalivasjon (katt), takykardi (hund), vokalisering er vanligste symptomer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
 
Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
QN06A B04
Citalopram
QN06A B04
Citalopram
 
Toksisitet: Hund: 1,1-4 mg/kg ga lett forgiftning. 13 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Katt: <9 mg/kg gir vanligvis ingen til lett forgiftning. 5 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
 
Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
QN06A B05
Paroksetin
QN06A B05
Paroksetin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,3-3 mg/kg ga lett forgiftning. >3 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. Katt: 10 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Letargi, oppkast (hund), hyperaktivitet, mydriasis (katt) er vanligste symptomer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
 
Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
QN06A B06
Sertralin
QN06A B06
Sertralin
 
Toksisitet: Hund: 0,4 -3 mg/kg ga lett forgiftning. 6-8 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >25 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon, CNS-stimulering, mydriasis, oppkast, hypersalivasjon (katt), takykardi, er vanligste symptomer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
 
Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt ved alvorlig forgiftning (se generell behandling).
QN06A B08
Fluvoksamin
QN06A B08
Fluvoksamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,5 mg/kg ga CNS-depresjon i ett kasus. 10 mg/kg ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Letargi, skjelvinger, CNS-depresjon, oppkast, hypotensjon, bradykardi er vanligste symptomer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
 
Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
QN06A B10
Escitalopram
QN06A B10
Escitalopram
 
Toksisitet: Hund: 0,5-3,8 mg/kg ga ingen til lett forgiftning.
 
Klinikk: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
 
Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
QN06A F
MAO-hemmere, ikke-selektive
QN06A F
MAO-hemmere, ikke-selektive
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Symptomer fra 2-24 timer etter inntak. Hypo-/hypertensjon, CNS-depresjon/uro. Ved alvorlig forgiftning takykardi, arytmier, koma, kramper, hypertermi, respirasjonsdepresjon, sjokk.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Monitorer respirasjon, temperatur og blodtrykk hos symptomatiske dyr. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Leververdier bør sjekkes ved ankomst og 4-6 uker etter inntak.
QN06A X
Andre antidepressiver
QN06A X
Andre antidepressiver
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
QN06A X11
Mirtazapin
QN06A X11
Mirtazapin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,8-3,8 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus.
 
Klinikk: Hund: Agitasjon, letargi, vokalisering, takypné, skjelvinger. Katt: Vokalisering, agitasjon, oppkast, takykardi, ataksi, letargi.
 
Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
QN06A X12
Bupropion
QN06A X12
Bupropion
 
Toksisitet: Hund: 10 mg/kg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Svært rask absorpsjon. Alvorlige symptomer kan sees 1-4 timer etter inntak. Oppkast, dyspné, hypersalivasjon, ataksi, skjelvinger, kramper, arytmi, hypotensjon.
 
Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
QN06A X16
Venlafaksin
QN06A X16
Venlafaksin
 
Toksisitet: Hund: 1-5 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus. Katt: Utsatte for forgiftning da de villig spiser venlafaksin kapsler. <37,5 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Symptomer er vanlig 1-8 timer etter inntak. CNS-depresjon er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning mydriasis, oppkast, takypné, takykardi, ataksi, skjelvinger, agitasjon, hypertermi, hypertensjon.
 
Behandling: Symptomer varer vanligvis i 8-24 timer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B
QN06A X21
Duloksetin
QN06A X21
Duloksetin
 
Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. 1,6 mg/kg ga ingen symptomer i ett kasus. 19,1 mg/kg ga dødsfall i ett kasus.
 
Klinikk: Letargi, mydriasis, oppkast, skjelvinger, ataksi, vokalisering er vanlig. Takykardi, hypertermi, hypertensjon, hyperaktivitet forekommer.
 
Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B