Andre forgiftningsagens


Huggormbitt

Toksisitet: Minst 30% av huggormbitt er tørre (ingen/minimal giftinnsprøytning). Toksisiteten avhenger av injisert toksinmengde (varier betydelig), bittstedets lokalisering og dyrets helsetilstand før bittet. Hund: Bitt i ekstremiteter eller hodeområde gir oftere alvorlig forgiftning.

Klinikk: Lokale symptomer kommer vanligvis innen 2 timer. Fravær av symptomer 8-12 timer etter bitt tyder på ubetydelig giftinnsprøyting. Ødem (hemoragisk), letargi, CNS-depresjon, smerte, hypertermi, hypotensjon, GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, anoreksi), ataksi, halthet. Ved moderat til alvorlig forgiftning, kollaps, respirasjonsbesvær, koagulopati, sjokk, koma, hjertepåvirkning (takykardi, bradykardi, arytmier), akutt nyresvikt, leverskade, kramper. Symptomfrihet vanligvis innen 5 dager etter bitt.

Behandling: Dyret skal holdes mest mulig i ro. Bittstedet skal være i fred. Observasjon i 12-24 timer etter bitt. Væskebehandling i.v. anbefales tidlig. Opioider ved smerter. NSAID er kontraindisert. Glukokortikoider anbefales ikke rutinemessig. Hos symptomatiske hunder kontroller leukocytter med diff.telling. Monitorer elektrolytter, koagulasjonsverdier, temperatur, puls og respirasjon. EKG anbefales ved innkomst, 12 og 24 timer etter bitt. Ved alvorlig forgiftning monitorer lever- og nyreparametre, og ny kontroll av blodverdier etter 2 uker. Antibiotika ved mistanke om infeksjon. Hund: Antitoksin vurderes ved: 1) Bitt i hodeområdet. 2) Bitt i ben samt lokale betydelige tegn på forgiftning. 3) Alle hunder med allmenn påkjenning. Antitoksin bør gis så raskt som mulig, og administrering senere enn 24 timer etter bitt gir trolig liten effekt. Ved systemiske reaksjoner vil også senere behandlingsstart anbefales. Viper venom antitoxin (BioMed, Polen, søknad om godkjenningsfritak): Begrenset erfaring til dyr. 1 ampulle (2 ml) fortynnes i 20-30 ml fysiologisk NaCl. Gis som infusjon eller langsomt i.v., maks. 2 ml/minutt. Skal ikke gis i.m. Nøye observasjon. Vipera TAb antiserum (kostbar behandling) kan også benyttes, men erfaring ved bruk til dyr er begrenset. Katt: Begrenset erfaring med Viper venom antitoxin (BioMed, Polen, søknad om godkjenningsfritak), forsøksvis dosering som til hund. Kun 1 ampulle.