Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QN05C A
Barbiturater, usammensatte preparater
QN05C A19
Tiopental
QN05C A19
Tiopental
 
Toksisitet: Greyhound og andre mynderaser kan ha lengre restitusjonstid.
 
Klinikk: Se Barbiturater og derivater, QN03A A
 
Behandling: Unngå bruk av katekolaminer (f.eks. adrenalin). Se Barbiturater og derivater, QN03A A
QN05C D
Benzodiazepinderivater
QN05C D02
Nitrazepam
QN05C D02
Nitrazepam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,2-0,8 mg/kg ga lett forgiftning. 0,9-3,3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning i få kasus.
 
Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
 
Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
QN05C D03
Flunitrazepam
QN05C D03
Flunitrazepam
 
Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. Katt: 0,17-0,33 mg/kg ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
 
Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
QN05C F
Benzodiazepinlignende midler
QN05C F01
Zopiklon
QN05C F01
Zopiklon
 
Toksisitet: Hund: <0,8 mg/kg forventes ingen til lett forgiftning. 0,9-11,3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. Katt: 0,8 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus. 3 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
 
Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
QN05C F02
Zolpidem
QN05C F02
Zolpidem
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <0,18 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. >0,6 mg/kg kan gi paradoksal reaksjon. 0,22-21 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. Katt: >0,34 mg/kg kan gi paradoksal reaksjon. 1,25 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Observasjon i 2-4 timer etter inntak eller til symptomfrihet (vanligvis 12-24 timer etter inntak). Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
 
Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A
QN05C H
Melatoninreseptoragonister
QN05C H01
Melatonin
QN05C H01
Melatonin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <2 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus.
 
Klinikk: CNS-depresjon forekommer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QN05C M
Andre hypnotika og sedativer
QN05C M
Andre hypnotika og sedativer
 
Toksisitet for gruppen: Dyr med hjertesykdom, respirasjonslidelser, lever-, nyresykdom eller allmenn påkjenning er spesielt sensitive. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Raskt innsettende effekt. Oppkast og hypotensjon er vanlig. CNS-depresjon, hypotermi, respirasjonsdepresjon, økt urinutskillelse, forbigående hypoinsulinemi, hyperglykemi. Bradykardi og atrioventrikulært (AV) blokk forekommer.
 
Behandling for gruppen: Atipamezol er effektivt antidot for α2-agonister (for dosering se Felleskatalogteksten). Monitorer hjertefrekvens, blodtrykk, kroppstemperatur, urinutskillelse og serumglukose. Symptomatisk behandling.
QN05C M09
Valerianarot
QN05C M09
Valerianarot
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Katt: 33-100 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus.
 
Klinikk: Katt: Letargi, sedasjon er sett.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QN05C M11
Bromider
QN05C M11
Bromider
 
Toksisitet: Kaliumbromid: Forgiftning er mest sannsynlig etter kronisk overdosering. Alvorlig forgiftning er sjelden.
 
Klinikk: Kaliumbromid: Hund: Ataksi, letargi/sedasjon, oppkast er vanlig.
 
Behandling: Kaliumbromid: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Væskebehandling (NaCl), glukose, diuretika ved behov. Symptomatisk behandling.
QN05C M18
Deksmedetomidin
QN05C M18
Deksmedetomidin
 
Toksisitet: Hund: Enkeltdoser opptil 5 × normaldose i.v. og 10 × normaldose i.m. gir vanligvis lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M
 
Behandling: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M
QN05C M91
Medetomidin
QN05C M91
Medetomidin
 
Toksisitet: Hund: Enkeltdoser opptil 5 × normaldose i.v. og 10 × normaldose i.m. gir vanligvis lett til moderat forgiftning. Dobbel dose ga dødsfall i svært sjeldne tilfeller.
 
Klinikk: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M
 
Behandling: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M
QN05C M92
Xylazin
QN05C M92
Xylazin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Arytmier og kramper er sett. Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M
 
Behandling: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M